Om foreningen / Foreningens historie

Foreningens historie

HØST IF er navnet på den forening, som blev dannet, da den længe ventede fusion mellem ØHG (stiftet 29/10 1959) og GYMO (stiftet 1/3 1982) blev en realitet på de ekstraordinære generalforsamlinger i starten af september måned 2010.

Små to år forinden havde de to foreningers generalforsamlinger godkendt fusionsplanerne, og tiden efterfølgende blev brugt til, at ensrette vedtægterne og få alle relevante aftaler endelig på plads.

Navnet er en forkortelse af Hadbjerg-Ødum-Selling Trivsels- og Idrætsforening. Det afspejler foreningens formål, som er  ”… ud fra det frivillige foreningsarbejde at fremme idræt og andet kulturelt virke samt at tilbyde et fællesskab, der gør foreningen til et lokalt samlingssted for hele familien”.

I lokalområderne i og omkring Hadbjerg, Ødum og Selling er navnet ”HØST” blevet indbegrebet af fællesskab mellem landsbyerne, fordi det lokale månedsomdelte blad ”HØST” (Hadbjerg-Ødum-Selling-Tidende) siden 1983 har været – og stadig er - det nyhedsformidlende lokale talerør, som binder byerne sammen.

Den i 2010 nye hal i Hadbjerg, som er tilhørssted og klubhus for HØST IF, er i allerhøjeste grad et resultat af frivillighed, sammenhold og samarbejde i lokalsamfundet, og af samme årsag bliver den i dag kaldt for HØST-Hallen.

HØST IF fortsætter uændret som breddeklub og tilbyder et stadig voksende program indenfor gymnastik, fodbold, bordtennis, badminton, floorball, selvforsvar, volleyball, krolf samt motionsgrene som stavgang og løb. Hertil kommer forskellige arrangementer, som på tværs af idrætsgrenene samler fokus på børn og unge – og familien bag.

Den nye fusions-forening har taget det bedste med fra begge de gamle og har ladet ord som familie, fællesskab og frivillige i foreningen være vigtige ingredienser i HØST IF.

Men opførelse af HØST-Huset i 2022 som en tilbygning til hallen, i et samarbejde med Ødum-Hadbjerg Menighedsråd - tilføres konfirmandlokaler og aktivitetslokaler. Et mødested for kultur og idræt for områdets borgere, foreninger og det aktivite lokalsamfund.

HØST IF | CVR: 30324676 | Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten